04 Temmuz 2017 - Haberler & Duyurular / Makina Takım Endüstrisi A.Ş. paylarında Likidite Sağlayıcılık Faaliyetleri

%91,16 sermaye payı ile hakim hissedarı olduğumuz Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK) paylarında 3 ay süre ile Likidite Sağlayıcılık faaliyeti gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.