Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket’in ana hissedarı aynı zamanda lider sermayedar olan Murat Ülker'dir. Şirket’in imtiyazlı hissesi bulunmamaktadır. Hissedarların pay tutarları ve pay oranları aşağıda sunulmuştur.

  Pay Oranı (%) Pay Tutarı (TL)
Murat Ülker 11,90 45.817.106,01
Yıldız Holding A.Ş. 10,83 41.694.178,41
Kökler Yatırım Holding A.Ş. 29,73 114.466.300,43
Üs Holding A.Ş. 21,53 82.889.389,95
Ahsen Özokur 6,96 26.797.534,22
Diğer 19,05 73.335.490,98
Toplam 100 385.000.000,00